SIM (VOORHEEN BRIM) GROEN AANVRAGEN

Subsidie voor instandhouding groene rijksmonumenten

Om monumenteigenaren in het onderhoud financieel tegemoet te komen stelt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) subsidie ter beschikking. Dit is de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten, kortweg Sim (voorheen Brim) genoemd.

De instandhoudingssubsidie is bestemd voor sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan. De subsidie bedraagt voor alle categorieën en eigenaren maximaal 50% procent van de subsidiabele kosten. Elk jaar kunt u van 1 februari tot en met 31 maart instandhoudingssubsidie aanvragen.

Drempelbedrag subsidiabele kosten
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten uw subsidiabele instandhoudingskosten over de periode van 6 jaar boven een norm vallen. Voor gebouwde en groene monumenten is dit € 6.000, voor beschermde archeologische monumenten € 3.000.

Groene rijksmonumenten
Voor archeologische en groene monumenten is geen herbouwwaarde te bepalen. Voor groene monumenten gelden specifieke normbedragen voor de maximale subsidie. De normbedragen zijn openbaar en op te vragen via www.monumenten.nl

Nieuw vanaf 2017
Wanneer u instandhoudingssubsidie voor een groen rijksmonument ontvangt, bent u mogelijk verplicht om het onderhoud volgens uitvoeringsrichtlijnen uit te laten voeren. Vanaf 2017 geldt ook een uitvoeringsrichtlijn voor hovenierswerk. Is uw subsidieaanvraag goedgekeurd, dan staat in de beschikkingsbrief of uw onderhoudswerk aan deze richtlijn moet voldoen. 

Vrijblijvende afspraak
NM heeft jarenlange ervaring met Brim- en Simaanvragen. Met succes zijn er voor tientallen landgoederen, buitenplaatsen en historische parken of begraafplaatsen subsidies aangevraagd. We kunnen de aanvraag volledig voor u verzorgen, inclusief inspectierapport, instandhoudingsplan en begroting. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

 

< Terug naar project-overzicht

 

Projectdetails

Diverse monumenteigenaren
Januari 2013 – heden