WAARDESTELLEND ONDERZOEK

Boerenerf ‘Groenendaal’ te Kesteren

In opdracht van de huidige eigenaar is voor het boerenerf door NM een cultuurhistorische waardestelling opgesteld. De boerderij staat sinds 2010 als slooplocatie bestempeld, aangezien het pand zwaar is beschadigd door brand. De eigenaar is voornemens de boerderij te slopen en de locatie te herontwikkelen.

De waardestelling heeft tot doel om de cultuurhistorische waarde van het erf in beeld te brengen en aanbevelingen te doen hoe met deze waarden dient te worden omgegaan in relatie tot de gewenste ontwikkeling. Voor het onderzoek is beperkt archiefonderzoek uitgevoerd en zijn veldkaarten van het kadaster bestudeerd. 

< Terug naar project-overzicht

Projectdetails

Jan Oosterhout Ontwikkeling B.V.
maart – april 2018