cultuurhistorie en waterbewustzijn

bij de drie Gelderse waterschappen

 

In december 2017 is in het Watermuseum te Arnhem een werkatelier georganiseerd als eerste aftrap om in gesprek te komen over cultuurhistorie en waterbewustzijn. NM was betrokken bij de organisatie van het atelier, in samenwerking met Waterschap Vallei & Veluwe en de Initiatiefgroep Watererfgoed Gelderland.

De drie Gelderse waterschappen (Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel en Waterschap Rivierenland) waren uitgenodigd, samen met andere erfgoedorganisaties. Thema’s die aan bod kwamen: welke rol speelt cultuurhistorie binnen de waterschappen, welke rol hebben maatschappelijke organisaties en hoe kan cultuurhistorie als integraal onderdeel bij planvorming worden ingezet. Daarnaast is ook gesproken over kennisdeling en educatie.

Een tweede werkatelier zal in de loop van 2018-2019 worden georganiseerd als follow-up. 

< Terug naar project-overzicht

Projectdetails

Waterschap Vallei & Veluwe – Initiatiefgroep Watererfgoed Gelderland

Najaar-winter 2017