Wat doet NM

NM onderzoekt, schrijft en ontwerpt aan erfgoed en landschap. Hierbij is elk project uniek en vraagt om maatwerk. 

Diensten

Onderzoek
Cultuurhistorische inventarisaties, quickscans en verkenningen, landschapsbiografieën en waardestellend onderzoek. Al dan niet als opstap naar beleid en strategie ‘wat is erfgoed en hoe ga je ermee om’.

Omgevingskwaliteit
Het in beeld brengen en het benoemen van waarden van erfgoed in onze leefomgeving, ontwerpen met cultuurhistorie in integrale (water)opgaven, ontwerpend onderzoeken, erfgoed benutten en het ontwikkelen van tools hiervoor.

Communicatie
In woord en beeld, fotografie, infographics, kaartmateriaal, tekstschrijver en redactiewerk. Leidinggeven aan en het organiseren van werkateliers en expertmeetings.

Projecten

Wie is NM

Nelleke Manschot