QUICKSCAN CULTUURHISTORIE

Landgoed Jachthuis Schijf in gemeente Rucphen

Landgoed Jachthuis Schijf is een ontginningslandgoed met een rijke historie. Het is echter onbekend hoe bijzonder de ontwikkeling en geschiedenis van dit landgoed is ten opzichte van andere landgoederen in Noord-Brabant. Met behulp van een quickscan cultuurhistorie is een eerste stap gezet in het herkennen en erkennen van de cultuurhistorische waarde. 

Ligging

Het onderzoeksgebied is bekend als Landgoed Jachthuis Schijf of als Landgoed Carlier (vernoemd naar de stichter van het landgoed). Het landgoed ligt ten westen van Schijf in gemeente Rucphen, in de regio West-Brabant en tegen de grens met Vlaanderen. In ruimtelijk opzicht vormen de landgoedbossen een geheel met de Rucphense bossen. 

Het landgoed is ongeveer 400 hectare groot, is in particulier eigendom en niet toegankelijk. Het ligt in een stiltegebied. Op het landgoed bevindt zich een jachthuis (rijksmonument) en een veldkapel.

Herkennen cultuurhistorische waarde

Om te komen tot erkenning van de cultuurhistorische waarde is het nodig eerst de cultuurhistorische waarde in beeld te brengen. Door middel van kaartstudie, literatuur- en archiefonderzoek is inzicht gegeven in de historische aanleg van het landgoed en de unieke (cultuur)historische thema’s waarmee landgoed jachthuis Schijf onderscheidend is op regionaal en/of landelijk niveau. 

 Relictenkaart

Erkenning cultuurhistorische waarde

Als bekend is welke onderdelen of thema’s van de historische aanleg van het landgoed uniek zijn op regionaal en/ of landelijk niveau, kan het gesprek met gemeente, provincie en rijk worden aangegaan. De gesprekken hebben als doel meer erkenning te krijgen bij verschillende partijen én inzicht te krijgen in het proces en de haalbaarheid van de te verkrijgen status als groen rijksmonument.

 

< Terug naar project-overzicht

Projectdetails

Landgoed Jachthuis Schijf B.V.
Juli – november 2017