WaterschapSerfgoed

Onderzoek naar een waarderingsmethodiek voor gebouwde objecten met monumentenstatus in eigendom van het hoogheemraadschap.

Cultuurhistorisch vastgoed van Delfland
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een groot aantal gebouwde monumenten in eigendom, zoals sluizen, molens, gemalen, en dienstwoningen. Sommige daarvan hebben hun waterstaatkundige functie inmiddels verloren. Delfland wil waarborgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met de cultuurhistorische aspecten van zijn vastgoed, maar streeft ook naar lagere beheerkosten. Daarom was een duidelijke visie op cultuurhistorisch vastgoed nodig en bijhorend beleid.

NM is betrokken geweest bij aanvang van het tweejarig project. Vanuit een oriënterende stage groeide het project uit tot een breder onderzoeksproject. Tijdens het onderzoek is o.a. in beeld gebracht hoe zeven andere waterschappen in Nederland omgaan met waterschapserfgoed (landelijke trend). Als laatste onderdeel binnen dit project heeft NM voor Delfland het beleid voor cultuurhistorisch vastgoed opgesteld vanuit haar functie als adviseur erfgoed.

< Terug naar project-overzicht

Projectdetails

Hoogheemraadschap Delfland
 – maart